CONNEX STUDIEPUNT
HET PUNT VOOR LEERBEGELEIDING

We helpen uw kind met motiveren, stimuleren, activeren, concentreren, faalangst, problemen op didactisch vlak en stimuleren executieve functies.
We hebben een coachende rol. Niet een methode, maar het kind is leidend. 

We hebben een oplossingsgerichte aanpak (stoplichtdenken). De hulpvraag start in het rood. Essentieel is om concreet te benoemen wat het kind moet bijleren om beter te kunnen functioneren en zichzelf beter te voelen. De weg naar het groen wordt al coachend bewandeld.

We gaan samen met het kind op zoek naar de voorwaarden die nodig zijn om te kunnen leren. Wij geven op een prettige effectieve wijze feedback aan de kinderen, zodat de kinderen zich bewust worden en inzicht krijgen in hun valkuilen en sterke punten. 
We zijn in staat te signaleren of en waar een kind eventuele verdere begeleiding of ondersteuning nodig zou kunnen hebben.

U kunt uw kind aanmelden door het maken van een afspraak via de telefoon, het sturen van een e-mail of het invullen van het contactformulier. 
We streven ernaar om dan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken, een afspraak te maken.
Tijdens het maken van een afspraak kunt u in het kort de reden van uw aanmelding toelichten.
Tijdens de intake zal met het kind en eventueel de ouders worden gekeken naar de specifieke hulpvraag. Wanneer na een intake duidelijk is wat de gewenste doelen zullen/mogen/moeten zijn, kan de coaching starten. 
Voorwaarde is dat het kind gemotiveerd is om te starten met het traject.

In principe volgt de cursist een training van 5 bijeenkomsten. De start van deze cursus zal vooraf worden gecommuniceerd.
De cursist kan dan in groepsverband de opleiding volgen. Dit is tegen standaard tarief*

Ook is er de mogelijkheid om individueel een coachingstraject te volgen. Hierbij wordt heel specifiek gekeken naar de hulpvraag van de cursist. Hierbij gaan we ervan uit dat het aantal bijeenkomsten ook 5x is, maar dit is afhankelijk van de hulpvraag.

 De Ik leer leren-training is een programma voor alle kinderen en jongeren die vastlopen in hun schooltaken of slimmer willen leren.

Ik leer leren

Om goed voorbereid en zelfverzekerd de overstap naar het voortgezet onderwijs te maken, hebben wij speciaal voor aanstaande brugklassers een training.

Straks op het VO